Jak nakupovat

Všechny ceny v našem e-shopu jsou včetně DPH i bez DPH. Není v našich silách u veškerého zboží navádět přesnou hmotnost. Cena za dopravu u zboží nad 30 a nad 50 kg Vám bude potvrzena e-mailem. Proto není-li v kartě zboží uvedena hmotnost a jedná se o nad 50 kg (lednice, TV, pračky, sušičky,myčky ...) považujte cenu dopravy v košíku za orientační, orientačně viz zde

Objednávky do 1500 Kč vč.DPH zasíláme pouze na platbu předem 
(je účtováno balné 35Kč)

Způsob platby:

Dobírkou: platí se přepravci nebo poště při předání zboží

Platbu převodem z účtu : zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky. Jakmile je objednané zboží pro Vás připraveno, je Vám zaslána emailem výzva k platbě, na základě které provedete převod. Dodávka čeká na výpis z účtu nebo na potvrzení o převodu. Platby převádějte pouze na čísla účtů uvedených ve výzvě.

Platba kartou při osobním odběru: účtujeme poplatek 3% z celkové ceny


U většiny zboží jsou realizovány dodávky do 5 max do 10 pracovních dnů v případě delší doby dodání z důvodu náhlého vyprodání zásob vás budeme informovat emailem.


 I. Vytvoření objednávky pro nové zákazníky

Nakupujete-li v našem e-shopu poprvé, můžete provést REGISTRACI. Nákup je však možný i BEZ REGISTRACE. (V košíku pouze doplníte doručovací a fakturační údaje)

 II. Jste-li již registrován-na proveďte prosím PŘIHLÁŠENÍ. (platí stejné i pro internetové obchody : www.kavovary.cz, www.gastro24.cz)

V položce TELEFON prosím uvádějte vaše tel. číslo, na kterém vás zastihne především přepravní služba nejlépe mobilní.
Při každém přidání zboží do košíku se zobrazí i jeho předchozí obsah. Pokračovat v nákupu  můžete pomocí kliku na tlačítko "ZPĚT" . Po naplnění Košíku pokračujte klikem na tlačítko"KOUPIT" Zde doplňte fakturační údaje a dodací adresu je-li odlišná.
A způsob dodání. Cena za dopravu nad limit se odečte následně. V poznámce můžete doplnit dotaz či jinou informaci pro prodejce.(způsob fakturace..)  Klikem na "POKRAČOVAT" zkontrolujte všechny zadané informace.
Tlačítkem "KOUPIT"  zboží objednáte.

Obratem dostanete do všeho emailu automatické potvrzení objednávky. 
V okamžiku, kdy náš obchodník zpracuje vaši objednávku, obdržíte e-mailem potvrzení Vaší objednávky a termínu dodání případně výzvu k platbě  Toto potvrzení je závislé na pracovní době, která je od 9:00 do 16:00 hodin.

Storno objednávky Pokud to dovolují stornopodmínky provozovatele, je možné již vytvořenou, případně i odeslanou objednávku stornovat e-mailem.  Nejlépe formou odpovědi na potvrzující email s číslem objednávky. 

III. Popisy jednotlivých funkcí a příkazů  

Přihlášení patříte-li mezi již registrované zákazníky - v tomto virtuálním obchodu jste již nakupoval a máte své přihlašovací jméno a heslo - proveďte Přihlášení jako první krok před vytvářením objednávky.
Nechcete-li být registrován, proveďte svou objednávku v našem obchodě a při jejím odesílání budete požádáni o identifikační údaje bez nutnosti registrace. 

IV. Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém nebo kamenném obchodě (dále jen obchodě) ( www.HezkyBydlet.cz ). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu, faxem nebo poštou jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

7.PŘEVZETÍ ZÁSILKY

 • Zásilku Vám standardně doruci náš smluvni přepravce PPL následujici pracovní den v rozmezi 8-18 hodin. V případě nezastižení Vám zanechá zaměstnanec spol. PPL oznámení a balik se pokusi dorucit ještě jednou následujici pracovní den.
  Cestu zasilky lze sledovat na internetu na webove strance www.ppl.cz po zadani jejiho cisla (11cislic)
 • Převzetí a reklamace :Při převzeti zásilky od řidice si zkontrolujte celistvost a neporušenost obalu.
  V případě, že je obal nějakym způsobem poškozen, uveďte stručně a čitelně tuto informaci do přepravního listu.  Zásilku je tak mozno převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody.
  Obsah zasilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání.  Skryté vady je mozné ohlásit do 2 dnu po převzetí zásilky vyplněním formulaře zápisu o škodě na reklamačním oddělení příslusného depa nebo na http://www.ppl.cz/main2.aspx?cls=reklamace
  Zároveň nás také kontaktujte : GCX s.r.o. * Havlickova 868 *Valasske Mezirici 75701 * www.gcx.cz/adresa.htm 
 • Po vyplnění a odesláni formuláře společnosti PPL Vás bude kontaktovat pracovnik reklamačního oddělení PPL, ktery přijede případ zadokumentovat do 5 pracovnich dni. Bude vyžadovat předlozeni poškozeného zbozi a přepravni obal, ktere jsou nezbytnou podminkou uznani reklamace. Vase fotodokumentace je vitana. 

C. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.

2. Zboží reklamujte přímo v autorizovaných servisech jejichž seznam bývá přiložen k návodu, urychlíte tak průběh reklamace. Není-li seznam uveden reklamujte zboží na naší adrese. (http://www.hezkybydlet.cz/html/kontakt-19.html)

3. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese http://www.hezkybydlet.cz/html/kontakt-19.html

4. Zboží na reklamaci doporučujeme posílat v původním obalu. (nikoli dobírkou!) Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.

D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

V případě, že jste se rozhodl/a odstoupit od kupní smlouvy na základě zákona 367/2000 Sb. § 53 odst. 7, postupujte prosím dle níže uvedených informací.

Při uzavření smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku (§ 53 Občanský zákoník) má Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (§ 53 odst. 7 Občanský zákoník).

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Spotřebitel odstoupit od smluv (§ 53 odst. 8 Občanský zákoník)

V případě poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
* na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
* na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
* na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
* na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii. 

O svém záměru odstoupit od smlouvy Spotřebitel informuje Dodavatele písemnou formou, kterou doporučujeme přiložit k vrácenému zboží.

V zásilce s vráceným zbožím mají být přiloženy i tyto dokumenty:

číslo faktury, popřípadě přiložte kopii faktury či dodacího listu písemné oddůvodnění vrácení zboží (bez udání důvodu, zboží je nefunkční, nevyhovuje, neodpovídá popisu, jiné, apod.).
bankovní účet, na který má být vrácená kupní cena zaslána 

Doporučujeme též zasílané zboží pojistit!

Za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese Prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato Prodávajícím.

Pokud je zboží poškozené, nefunkční, vykazuje mechanickou či jinou závadu, neúplné nebo opotřebované nelze zboží vrátit ve 14-ti denní hlůtě. Nárok na vrácení zboží ve 14 denní lhůtě zaniká taktéž pro společnosti nakupující na IČO. 

E. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
Na začátek stránky

Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v Internetovém obchodě. Některé typy zboží jsou dodávány s originálním záručním listem, jež je nepotvrzen. Po zkontrolování úplnosti dodávky a odzkoušení funkčnosti je nutné odeslat záruční list zpět do GCX s.r.o., k potvrzení. Záruční list bude potvrzen ke dni doručení poštovní zásilky společnosti.

I. Obecné podmínky reklamace

1. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

a) Na e-mailovou adresu provozovatele.

b) Poštou na adresu provozovatele.

c) Reklamačním formulářem - faxem

d) Osobním doručením.

e) Řešit s externím servisním střediskem.

Kupující je povinen :

a) Uvést číslo faktury

b) Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů

c) Doložit doklad o vlastnictví zboží (přikládána faktura a dodací list)

d) Odeslat reklamované zboží na adresu provozovatele.

2. Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne po obdržení vráceného zboží o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

II. Reklamace uplatněná v záruční době

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládána faktura , která může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

2. Záruční podmínky

a) Délka záruky je uvedena v daňovém dokladu. Není-li uvedena, platí délka záruky dle zákona. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. 

b) Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu servisního střediska. Zboží dodejte v úplném stavu vč.kabelů a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad, konfigurace a četnost výskytu.

c) Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko zpět.

d) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
- zboží bylo poškozeno živly,
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
- zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN,

e) Zákazník zašle zboží k záruční opravě nejlépe v originálním balení nebo jiném vhodném obalu do sídla oprávněné servisní organizace prodávajícího.

Sb.. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Oprávněná servisní organizace prodávajícího je povinna reklamace zboží ze strany zákazníka vyřídit nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží k reklamaci.

f) Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.

g) Na spotřební materiál (čistící prostředky, těsnění, odvápňovače, baterie apod.) se záruka nevztahuje.

h) Na zařízení připojené na pevný přívod vody bez změkčovače vody

i) Na pozáruční opravy je záruka 6 měsíců a to pouze na stejnou závadu, jež se projevila při opravě.


3. Reklamační podmínky

Reklamace vyřizují autorizovaná servisní střediska, jejichž seznam je přiložen v dokumentaci ke zboží nebo v popisu jednotlivých pater, případně přímo dodavatel

4. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. 10. 2010. Ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruce zboží.
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.